Bestuur
Ons koor wordt bestuurd door onderstaande personen.
Voorzitter
Dhr. J. Kerssies
Tel. nr: 033-7850254
E-mail: janenmarrykerssies@gmail.com

Penningmeester
Dhr. H. de Gier
Tel. nr: 033-2461151
E-mail: hadegi@upcmail.nl
Secretaris
Mw. D. Petter
Tel. nr: 033-2459815
E-mail: desireepetter@gmail.com

Bestuurslid
Mw. R. van IJken
Tel. nr: 06- 372781057
E-mail: rietvanijken@hotmail.com
Algemeen adjunct
Mw. M. Kieft
Tel. nr: 033-2452481
E-mail: g.kieft50@live.nl