Geschiedenis
Con Amore is enkele maanden na de bevrijding van de 2e wereld oorlog in 1945 opgericht. Zingen was in die tijd (en ook nu nog) een goede ontspanning en de saamhorigheid stond hoog in het vaandel. Als je gaat zingen bij een koor en je ziet dat de kwaliteit steeds beter wordt is dat iets waar je blij mee bent. In de vroegere jaren van het koor zijn er dan ook heel wat bekers en prijzen behaald op zangconcoursen. Dat waren toen de "uitstapjes" van vele zangverenigingen.
Con Amore Nijkerk Veel dirigenten heeft het koor in de achterliggende jaren niet gehad. Het hoogst aantal jaren, 33 staat achter de naam van dirigent Eb Koops. Zijn opvolger was Fred de Vries. Die heeft het koor, op zijn beurt, weer op een hoger niveau gebracht in de ruim 14 jaren als dirigent. Sinds 2009 is Piet Noort dirigent, onder zijn leiding hopen we het niveau te handhaven of te verhogen.

Con Amore Nijkerk Hoogtepunten waren de jubileumconcerten. Bijvoorbeeld het 40-jarig jubileumconcert. Oratoria- en klassieke stukken stonden op het programma dat uitgevoerd werd met begeleiding van een echt orkest. Uniek in die tijd in Nijkerk.

Er is vaak van locatie verhuisd. We zitten nu al weer een flink aantal jaren in de Christelijk Gereformeerde kerk "De Kandelaar" aan de Meinsstraat. Voor ons een centrale en uitstekende locatie.


Con Amore Nijkerk Con Amore heeft in het verleden een kinderkoor en een meisjeskoor gehad. Con Brio en Con Gratia. Helaas zijn de beide koren door gebrek aan leden op een gegeven moment opgehouden te bestaan. Enkele van de toenmalige meisjes zijn na het verlaten van Con Gratia doorgeschoven naar Con Amore.

Con Amore Nijkerk Eén van hen is Riet van IJken. Zij, is op jonge leeftijd begonnen met zingen bij het kinderkoor Con Brio. Vervolgens ging zij naar het meisjeskoor Con Gratia en zingt nu al weer meer dan 35 jaar bij Con Amore. Riet kreeg voor haar 50-jarig lidmaatschap een zilveren muzieksleutel opgespeld door de voorzitter, Daan Knuttel, tijdens de jaarvergadering in februari 2011 (foto rechts).Jammer dat de vergrijzing toeslaat, Con Amore heeft in de beginjaren een hoog aantal leden gehad. Dat is na verloop van jaren flink gezakt maar ook weer gestegen en... helaas weer gezakt. Het zou fijn zijn als we opnieuw enthousiaste leden kunnen begroeten. Aarzel niet en kom gewoon zingen. Er heerst een prettige sfeer en er is een goede onderlinge band tussen de leden. Muziek is zoiets moois, daar kan eigenlijk niemand buiten.